Toya Grupa d.o.o. ⋆ Design-ika.com

Toya Grupa d.o.o.

Toya Grupa d.o.o.


Toya Grupa d.o.o. je renomirani proizvođač ambalaže za mljekarsku industriju i jedno je od rijetkih poduzeća koje je opstalo u Hrvatskoj u toj branši. Tome doprinose i konstantna ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnih kapaciteta sa ciljem usklađivanja sa najmodernijim tehnologijama. Za tvrtku izradili smo web stranicu prevedenu na 5 stranih jezika.

Klijent:

Filip Vlahek

Tvrtka:

Toya Grupa d.o.o.

Datum:

2016

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Izrada web stranice

Toya Grupa d.o.o.


Toya Grupa d.o.o. je renomirani proizvođač ambalaže za mljekarsku industriju i jedno je od rijetkih poduzeća koje je opstalo u Hrvatskoj u toj branši. Tome doprinose i konstantna ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnih kapaciteta sa ciljem usklađivanja sa najmodernijim tehnologijama. Za tvrtku izradili smo web stranicu prevedenu na 5 stranih jezika.

Klijent:

Filip Vlahek

Tvrtka:

Toya Grupa d.o.o.

Datum:

2016

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Izrada web stranice