POLIKLINIKA VIVADERM ⋆ Design-ika.com

POLIKLINIKA VIVADERM


Utemeljena 2004 godine kao dermatološka ordinacija od strane dr. med. Sanje Petek Modrić, Poliklinika Viva – Derm danas u svom sastavu ima: internu medicinu, neurologijju, kirurgiju, te dermatologiju sa kozmetološkim centrom.
Svakom pacijentu pristupaju individualno s potpunom pozornosti kako bi pružili najbolju uslugu uz najnovija znanja i tehnološka rješenja. Svi članovi Poliklinike se neprestano educiraju u području najnovijih saznanja i tehnologija kako bi vam pružili ono najbolje što struka može ponuditi.

Klijent:

Sanja Petek Modrić

Tvrtka:

Poliklinika Vivaderm

Datum:

2018

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Izrada web stranice


Utemeljena 2004 godine kao dermatološka ordinacija od strane dr. med. Sanje Petek Modrić, Poliklinika Viva – Derm danas u svom sastavu ima: internu medicinu, neurologijju, kirurgiju, te dermatologiju sa kozmetološkim centrom.
Svakom pacijentu pristupaju individualno s potpunom pozornosti kako bi pružili najbolju uslugu uz najnovija znanja i tehnološka rješenja. Svi članovi Poliklinike se neprestano educiraju u području najnovijih saznanja i tehnologija kako bi vam pružili ono najbolje što struka može ponuditi.

Klijent:

Sanja Petek Modrić

Tvrtka:

Poliklinika Vivaderm

Datum:

2018

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Izrada web stranice