Lektoriranje.hr ⋆ Design-ika.com

Lektoriranje.hr

Lektoriranje.hr


Za vas, u najkraćem mogućem roku vršimo KOREKTURU, LEKTURU I REDAKTURU. Lektura je stilsko i jezično obrađivanje teksta na način da se ispravljaju gramatičke i pravopisne pogreške te stilski dorađuju rečenične konstrukcije.

Klijent:

Antonija Jurčić

Tvrtka:

Davidias Nekretnine d.o.o.

Datum:

2015

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Web stranica, grafički dizajn logotipa, održavanje web stranice

Lektoriranje.hr


  Za vas, u najkraćem mogućem roku vršimo KOREKTURU, LEKTURU I REDAKTURU. Lektura je stilsko i jezično obrađivanje teksta na način da se ispravljaju gramatičke i pravopisne pogreške te stilski dorađuju rečenične konstrukcije.

  Klijent:

  Antonija Jurčić

  Tvrtka:

  Davidias Nekretnine d.o.o.

  Datum:

  2015

  Web stranica:

  Pogledaj web stranicu

  Zadatak:

  Web stranica, grafički dizajn logotipa, održavanje web stranice