Društvo ''Naša djeca'' Varaždin ⋆ Design-ika.com

Društvo ”Naša djeca” Varaždin

Društvo ”Naša djeca” Varaždin

Klijent:

Jelena Mikić

Tvrtka:

Društvo ''Naša djeca'' Varaždin

Datum:

05/2019

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Izrada web stranice i grafički dizajn loga

Društvo ''Naša djeca'' Varaždin od svibnja 1951. godine brine o izvaninstitucionalnom odgoju najmlađih Varaždinaca. U svom dugogodišnjem radu DND Varaždin se pozicionirao kao jedna od vodećih udruga za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih. U aktivnostima DND-a uključeno je oko 400 djece i mladih kroz stvaralačke i kreativne radionice i igraonice. Dodanu vrijednost aktivnostima DND-a Varaždin daje i činjenica da je upravo DND nositelj aktivnosti podrške voluntarizmu kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“, organizator aktivnosti „Dječji forumi“ i „Dječje gradsko vijeće“ koji na svim varaždinskim školama djeci približava Konvenciju o pravima djeteta. Ukratko, u DND-u se igramo, radimo, učimo, stvaramo, obilježavamo važne datume kroz godinu, organiziramo proslave rođendana, živimo i dišemo za djecu našeg kraja.

Za DND izradili smo grafički dizajn logotipa te web stranicu.

Klijent:

Jelena Mikić

Tvrtka:

Društvo ''Naša djeca'' Varaždin

Datum:

05/2019

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Izrada web stranice i grafički dizajn loga

Društvo ''Naša djeca'' Varaždin od svibnja 1951. godine brine o izvaninstitucionalnom odgoju najmlađih Varaždinaca. U svom dugogodišnjem radu DND Varaždin se pozicionirao kao jedna od vodećih udruga za organizaciju slobodnog vremena djece i mladih. U aktivnostima DND-a uključeno je oko 400 djece i mladih kroz stvaralačke i kreativne radionice i igraonice. Dodanu vrijednost aktivnostima DND-a Varaždin daje i činjenica da je upravo DND nositelj aktivnosti podrške voluntarizmu kroz akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“, organizator aktivnosti „Dječji forumi“ i „Dječje gradsko vijeće“ koji na svim varaždinskim školama djeci približava Konvenciju o pravima djeteta. Ukratko, u DND-u se igramo, radimo, učimo, stvaramo, obilježavamo važne datume kroz godinu, organiziramo proslave rođendana, živimo i dišemo za djecu našeg kraja.

Za DND izradili smo grafički dizajn logotipa te web stranicu.