Dječji vrtić Loptica ⋆ Design-ika.com

Dječji vrtić Loptica

Dječji vrtić Loptica


Klijent:

Ljubica Grašić

Tvrtka:

Dječji vrtić Loptica Čakovec

Datum:

2018

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Izrada web stranice i grafički dizajn logotipa

Vrtić djeluje kao Matični vrtić s dva područna odjela u kojem sva tri odjela čine cjelinu i jedinstvenu pravnu osobu. U matičnom i područnim odjelima rade stručni odgajatelji predškolske djece s VŠS i medicinske sestre. Svi stručni djelatnici imaju položen stručni ispit. U vrtiću je trenutno zaposleno 38 osoba.

Programi se koncipiraju i realiziraju u duhu i uz poštivanje Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj koje je temelj predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Poštuje se i provodi partnerstvo roditelja – odgojitelja – sredine kao temeljna zasada rada s djecom, zatim pluralizam i slobodu u primjeni pedagoških ideja i koncepcija, različitost u vrstama i oblicima provođenja programa.