Digital Media d.o.o. ⋆ Design-ika.com

Digital Media d.o.o.

Digital Media d.o.o.


Osnovne djelatnosti poduzeća Digital Media d.o.o. su razvoj, distribucija i prodaja softvera za arhitektonsko projektiranje, graditeljstvo i vizualizaciju te distribucija i prodaja softvera za automatsko raspoznavanje i konverziju dokumenata..

Klijent:

Boris Bakač

Tvrtka:

Digital Media d.o.o.

Datum:

2016

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Suradnja u izradi web trgovine

Digital Media d.o.o.


  Osnovne djelatnosti poduzeća Digital Media d.o.o. su razvoj, distribucija i prodaja softvera za arhitektonsko projektiranje, graditeljstvo i vizualizaciju te distribucija i prodaja softvera za automatsko raspoznavanje i konverziju dokumenata..

  Klijent:

  Boris Bakač

  Tvrtka:

  Digital Media d.o.o.

  Datum:

  2016

  Web stranica:

  Pogledaj web stranicu

  Zadatak:

  Suradnja u izradi web trgovine