Digital Media d.o.o. ⋆ Design-ika.com

Digital Media d.o.o.

Digital Media d.o.o.


Osnovne djelatnosti poduzeća Digital Media d.o.o. su razvoj, distribucija i prodaja softvera za arhitektonsko projektiranje, graditeljstvo i vizualizaciju te distribucija i prodaja softvera za automatsko raspoznavanje i konverziju dokumenata..

Klijent:

Boris Bakač

Tvrtka:

Digital Media d.o.o.

Datum:

2016

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Suradnja u izradi web trgovine


Osnovne djelatnosti poduzeća Digital Media d.o.o. su razvoj, distribucija i prodaja softvera za arhitektonsko projektiranje, graditeljstvo i vizualizaciju te distribucija i prodaja softvera za automatsko raspoznavanje i konverziju dokumenata..

Klijent:

Boris Bakač

Tvrtka:

Digital Media d.o.o.

Datum:

2016

Web stranica:

Pogledaj web stranicu

Zadatak:

Suradnja u izradi web trgovine